دوشنبه, مهر ۱۱, ۱۴۰۱

سرگرمی

بازی گروهی
سرگرمی

معرفی بازی های ساده گروهی برای کودکان در مهدکودک

همیشه در مهدکودک‌ ها مربیان سعی میکنند تا برای آموزش های فردی و اجتماعی از بازی های گروهی و متنوع در محیطی شاد و کودکانه استفاده کنند.بازی های گروهی که برای آموزش در مهد کودک اجرا می شود باید کوتاه باشند تا برای کودکان خسته کننده نباشد و در یادگیری...